Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

SPOTKANIE KLASTRA MORSKIEGO

Prawie 50 osób z różnych sektorów gospodarki morskiej uczestniczyło w pierwszym otwartym spotkaniu zorganizowanym w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., którego celem była szeroka promocja idei Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.

Ideą klastra jest integracja podmiotów, które działając na tych samych lub podobnych rynkach i często będąc wobec siebie konkurencyjne w określonych okolicznościach mogą występować wspólnie w ramach silnego, zwartego organizmu klajstrowego.
- Zapraszając Państwa do uczestnictwa w działaniach klajstrowych mamy poczucie, że powinniśmy podejmować wspólne działania na rzecz rozwoju gospodarki morskiej. Jako branża powinniśmy się wzajemnie wspierać i mówić jednym głosem, bo tylko wtedy będziemy liczącym się partnerem w dyskusji o naszych sprawach - powiedział witając uczestników prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Współdziałanie podmiotów i sektorów powinno stanowić podstawę działania całej branży. Klaster Morski Pomorza Zachodniego tworzą prężne nowoczesne firmy współpracujące z sektorem naukowo-badawczym oraz organami administracji. Klaster może być nie tylko doskonałym forum do prezentowania opinii i wymiany poglądów, ale powinien także stanowić zaplecze eksperckie do podejmowania decyzji dotyczących szeroko rozumianej gospodarki morskiej.
Misją Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego jest zbudowanie trwałych więzi i wypromowanie nowego wizerunku zintegrowanego i innowacyjnego środowiska interesów morskich poprzez harmonizację działań na rzecz wzmocnienie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej regionalnych podmiotów branży morskiej.
Podczas spotkania zaprezentowano cele strategiczne klastra oraz zaproponowano strukturę organizacyjną, którą stanowić będą: Konsorcjum Partnerów, Rada Klastra, Sekretariat Techniczny oraz Zespól Rewizyjny Zaproponowano stworzenie ośmiu grup tematycznych, w których uczestnicy klastra, mogliby współpracować zależnie od rodzaju prowadzonej działalności (transport, spedycja, logistyka, porty, sektor stoczniowy, rybołówstwo i przetwórstwo, turystyka wodna, sport, rekreacja, ochrona środowiska, edukacja badania, rozwój, grupa interdyscyplinarna).
Podczas dyskusji zgodnie podkreślano, że idea klastra morskiego jest bardzo potrzebna, bowiem pozwoli na wspólne wyartykułowanie problemów, z którymi dotychczas poszczególne firmy musiały sobie radzić samodzielnie. Teraz działając wspólnie możliwe będzie wykorzystanie interakcji zachodzących pomiędzy poszczególnymi podmiotami i sektorami. Klaster może także wydatnie przyczynić się do podniesienia konkurencyjności stowarzyszonych podmiotów przez dzielenie się wiedzą, prowadzenie wspólnych badań, wspólną promocję oraz podejmowanie inicjatyw gospodarczych i legislacyjnych.
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zobowiązał się do przygotowania projektu umowy konsorcjalnej dla podmiotów deklarujących przystąpienie do klastra. Poparcie dla prezentowanej idei zadeklarował także Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

Wojciech Sobecki
rzecznik prasowy

Zdjęcia

Pliki do pobrania