• Home »
  • PL »
  • Aktualności »
  • ZAPRASZAMY DO PRZYSTĄPIENIA DO KONSORCJUM „KLASTER MORSKI POMORZA ZACHODNIEGO”.

Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

ZAPRASZAMY DO PRZYSTĄPIENIA DO KONSORCJUM „KLASTER MORSKI POMORZA ZACHODNIEGO”.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem Umowy o Ustanowieniu Konsorcjum „Klaster Morski Pomorza Zachodniego”.

Wszystkie podmioty zainteresowane nawiązaniem współpracy w ramach Klastra, poprzez podpisanie w/w Umowy, prosimy o przesłanie pisemnego zgłoszenia akcesu, zgodnie
z załączonym wzorem, w terminie do 25 marca 2011 na adres:

    Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
    Biuro Zarządu,  pok. 132
    Ul. Bytomska 7
    70-603 Szczecin

Osoby reprezentujące zadeklarowanych partnerów Klastra będą mogły podpisać Umowę
w Biurze Zarządu ZMPSiŚ S.A. pod adresem jak wyżej, w dniach 28-31 marca 2011,
w godzinach 08:00-15:00.

Za datę podpisania Umowy zostanie uznana data złożenia podpisu przez ostatniego z partnerów.

W dniu 04 kwietnia 2011 ZMPSiŚ S.A. roześle do wszystkich partnerów Klastra zaproszenie na pierwsze spotkanie Zgromadzenia Partnerów.

Zapraszamy do współpracy.

Pliki do pobrania