{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

StażeStaże w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. mogą odbywać uczniowie szkół średnich/studenci, osoby które właśnie zakończyły edukację i dopiero rozpoczynają poszukiwanie pracy, a także osoby, które już pracowały i straciły zatrudnienie.


Staż, to sposób na poszerzenie swoich umiejętności i zainteresowań, a także jest szansą na znalezienie dla siebie właściwej ścieżki zawodowej. To doskonały moment na uzyskanie pozytywnej opinii od pracodawcy, co skutkować może pewniejszym startem w poszukiwaniu pracy docelowej.


Staże organizowane dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określa Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a szczegółowe warunki odbywania stażu przez osoby bezrobotne reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych oraz umowa zawarta pomiędzy urzędem pracy a ZMPSiŚ S.A.


Staże organizowane dla uczniów szkół średnich/studentów określa oraz reguluje umowa zawarta pomiędzy szkołą/uczelnią a ZMPSiŚ S.A.


Szczegółowych informacji dotyczących stażu udziela p. Beata Andryszczyk:


70-603 Szczecin, ul. Bytomska 7
lub e-mail: B.Andryszczyk@port.szczecin.pl
telefon: (91) 43-08-826