{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Udostępnianie materiałówStudent lub uczelnia kieruje do Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wniosek o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowej oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Do wniosku powinien być dołączony plan pracy dyplomowej.

Wniosek kierowany jest do właściwego kierownika komórki organizacyjnej z prośbą o opinię.

Zgodę na udostępnienie materiałów wyraża właściwy dyrektor na podstawie opinii kierownika komórki organizacyjnej.

Dział Spraw Pracowniczych powiadamia zainteresowaną osobę o decyzji telefonicznie lub pocztą elektroniczną.