Ports The world standard services

Tariffs

Tariffs:

1. Port tariffs
Port Tariff / Terminal services - information Hubert Celich, Krzysztof Mrówczyński
Tel. +91 430 84 42. E-mail: H.Celich@port.szczecin.pl

2. Electricity

Ports Authority Tariff - information Piotr Dzietczyk.
Tel. +91 430-82-31. E-mail: P.Dzietczyk@port.szczecin.pl

3. Telecommunications
Ports Authority Price List - information Rafał Sosidko.
Tel. +91 430-82-72. E-mail: R.Sosidko@port.szczecin.pl

4. Heat energy
Ports Authority Tariff - information Krzysztof Świerkowski.
Tel. +91 430-82-32. E-mail: K.Swierkowski@port.szczecin.pl

5. Water and sewage
Ports Authority Price List - information Krzysztof Świerkowski.
Tel. +91 430-82-32. E-mail: K.Swierkowski@port.szczecin.pl

Downloads