Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Inicjatywa ZMPSiŚ SA w sprawie zmiany w ustawie o podatku VAT

11.02.2010
9 lutego 2010 w Warszawie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Morskiej. Tematem spotkania była strategia rozwoju portów w naszym kraju. W posiedzeniu oprócz parlamentarzystów uczestniczyła wiceminister Anna Wypycha Namiotko oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski.

Sezon turystyczny od maja 2010

28.01.2010
Podobnie jak w latach poprzednich, Szczecin rozpocznie sezon turystyczny dla statków wycieczkowych w maju. W tym roku przewidywanych jest 115 zawinięć. Dzięki dogodnemu połączeniu śródlądowymi drogami wodnymi z zachodnią Europą, Szczecin od wielu lat jest stałym punktem wizyt śródlądowych wycieczkowców. W ciągu 5 miesięcy – od maja do października – zawiną one 102 razy. Będą to jednostki pod banderą szwajcarską, niemiecką i francuską.

Pierwszy pociąg DB w porcie w Szczecinie

21.01.2010
20.01.2010 w szczecińskim porcie obsłużony został pierwszy pociąg podstawiony do załadunku przez Deutsche Bahn. (DB). Skład liczący 25 wagonów wywiózł z portu do jednej z polskich hut 1700 ton ładunku aluminium w blokach. Surowiec przypłynął do Szczecina z Sankt Petersburga.

Pozwolenie na budowę

20.01.2010
Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz w dniu 15.01.2010 zatwierdził projekt budowlany i wydał Zarządowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. pozwolenie na budowę nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. To bardzo ważny moment dla inwestora oraz wszystkich podmiotów, urzędów i firm zaangażowanych w budowę poru zewnętrznego, w którym znajdzie się terminal do rozładunku LNG

Francuski potentat w Szczecinie

19.01.2010
Jeden z największych armatorów europejskich, francuska grupa CMA CGM uruchomiła kontenerową linię dowozową na trasie: Hamburg- Frederica- Halmstad- Kopenhaga- Szczecin. Linię obsługuje statek m/v „Elektron”, mogący załadować na pokład 656 TEU. Grupa CMA CGM to trzeci na świecie i największy we Francji armator kontenerowy. Firma operuje 350 jednostkami na ponad 200 szlakach morskich. Rocznie statki CMA CGM przewożą ok. 9 mln TEU. Statki francuskiego armatora obecne są w 400 portach w 150 krajach na świecie.

Port bez barier

13.01.2010
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wspólnie z Izbą Celną w Szczecinie w najbliższym czasie zorganizuje spotkanie z przedstawicielami administracji publicznej działających w portach pod roboczym hasłem „Port bez barier”.

Wyłączenie bram wjazdowych

12.01.2010
Informacja ZMPSiŚ SA informuje, że wyłączone zostały z ruchu kołowego bramy wjazdowe: • brama Nr 9 „Ewa” – od dnia 5.01.2010r., • brama Nr 11 „Łasztownia” od dnia 16.11.2009r. Wjazd na teren portu w rejonie wyspy „Łasztownia” następuje przez bramę Nr 8 „Weterynaria” oraz bramę Nr 10 „Rumuńska”. Informujemy jednocześnie, iż od 1 stycznia 2010r. uruchomione zostało wejście dla ruchu osobowego (kołowrót) w bramie „Łasztownia”. Wejście osobowe (kołowrót) „Ewa” będzie funkcjonowało od dnia 31 stycznia 2010r. Karty wstępu uruchamiające kołowroty będą wydawane osobom zainteresowanym na warunkach określonych w „Zasadach kontroli osób i środków transportu na terenie obiektów portowych w porcie Szczecin podległych ZMPSiŚ SA i w Porcie Handlowym Świnoujście. Karty wstępu mogą otrzymać bezpłatnie osoby posiadające przepustki stałe  po złożeniu stosownego wniosku w Biurze Przepustek (ul. Bytomska 1-2, Budynek Portowej Służby Ratowniczej, III p.).