Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Akt notarialny podpisany

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POMIĘDZY ZARZĄDEM MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. A GMINĄ MIASTEM SZCZECIN

Podpisaniem aktu notarialnego w dniu 23 maja br. zakończył się proces zamiany gruntów pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

W wyniku szczegółowego rozliczenia wartości nieruchomości będących przedmiotem zamiany, Gmina Miasto Szczecin zobowiązana jest do zapłacenia ZMPSiŚ kwoty ok. 4.5 mln zł.

Dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA bardzo duże znaczenie ma fakt, że działki uzyskane w drodze zamiany położone są w sąsiedztwie obecnie eksploatowanych obszarów portu. Uwarunkowania te umożliwiają wykorzystanie uzyskanych w drodze zamiany nieruchomości na cele rozwojowe portu. Szczególnie ważne dla rozwoju portu w Szczecinie są nieruchomości gruntowe, położone przy ul. Hryniewieckiego, na terenie których trwa obecnie budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego.

Proces zamiany gruntów rozpoczął się 7 grudnia 2004r, kiedy przedstawiciele Miasta, Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "Port Rybacki Gryf" Sp. z o.o., podpisali list Intencyjny, określający działania mające na celu zagospodarowanie obszaru Łasztowni. 24 kwietnia 2006 r. Rada Miasta podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na zamianę nieruchomości.

31 października 2006r. zawarta została przedwstępna umowa zamiany nieruchomości. Zgodnie z ustawą o portach i przystaniach morskich, warunkiem zawarcia ostatecznej umowy zamiany nieruchomości było uzyskanie zgody Ministra Skarbu Państwa. W dniu 10 kwietnia br. Minister Skarbu Państwa wydał stosowną decyzję.

Zamiana gruntów z Gminą Miasto Szczecin była niezwykle istotna, ponieważ nabrzeże Starówka będzie miejscem, gdzie odbędzie się część imprez tegorocznego finału regat The Tall Ships` Races.

Wojciech Sobecki
rzecznik prasowy