Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Prezentacja w Berlinie

Kolejny raz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zaprezentował ofertę współpracy w Berlinie. Porty w Szczecinie i Świnoujściu od wieków stanowiły dla Berlina i Brandenburgii okno na świat.

Współpraca między naszymi portami, a coraz szybciej rozwijającą się stolica Niemiec jest jednym z priorytetów obecnego zarządu ZMPSiŚ.

Porty w Szczecinie i Świnoujściu leża na najkrótszej drodze z Rosji do Niemiec i dalej do państw Środkowej i Zachodniej Europy. Zaplecze portów stanowią obszary zachodniej i południowo-zachodniej części Polski w tym szybko rozwijające się rejony Wrocławia i Poznania. Mamy doskonałe połączenia śródlądowe z europejskim systemem dróg wodnych, co sprawia, że ładunki z obszarów Berlina i Brandenburgii mogą docierać do portów w Szczecinie i Świnoujściu najtańszym i najbardziej ekologicznym, a także bardzo popieranym przez Unię Europejską transportem wodnym. Właśnie droga wodna Odrą i kanałem Odra - Havela, którą można dotrzeć do wielu odbiorców i załadowców stanowi o konkurencyjności naszych portów w obsłudze ładunków tranzytowych do/z rejonu wschodnich Niemiec.

Szczecin ze względu na bliskość granicy przez autostrady A 11 i A 20 ma dogodne połączenie z europejskim systemem autostrad. Nie bez znaczenia jest także fakt, że nasze porty obsługują ponad 80% całego ruchu tranzytowego przechodzącego przez polskie porty (z wyjątkiem tranzytu rosyjskiej ropy naftowej). To wszystko sprawia, że możemy być dla wschodniej części Niemiec i samej aglomeracji berlińskiej bardzo atrakcyjnym partnerem, o czym informowali naszych zachodnich sąsiadów przedstawiciele ZMPSiŚ.

Bardzo ważnym aspektem rozwijania współpracy może być właściwie prowadzona polityka inwestycyjna. Porty w Szczecinie i Świnoujściu posiadają bardzo atrakcyjne tereny inwestycyjne, do wykorzystania przez inwestorów. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy w innych portach europejskich takich terenów coraz częściej zaczyna brakować.

Zdolności przeładunkowe największych portów niemieckich są coraz bardziej wykorzystane, jak to określił jeden z przedstawicieli BEHALI na spotkaniu w Szczecinie kilka miesięcy temu..."niemieckim portom zaczyna brakować powietrza...". Mimo takiej sytuacji przedstawiciele ZMPSiŚ S.A. zwracali uwagę, że niektóre ładunki nie trafiają do naszych portów bardziej ze względów politycznych niż ekonomicznych. Tak dzieje się chociażby w przypadku papieru produkowanego w papierniach w Schwedt, który obsługiwany jest przez port w Rostocku i rudą dla kombinatu Ekostahl w Eisenhuettenstadt. W obu przypadkach z ekonomicznego punktu widzenia korzystniejsza byłaby obsługa tych ładunków przez porty w Szczecinie i Świnoujściu. Sytuację komplikuje działający w Niemczech rozbudowany system subwencji, stawiający w zdecydowanie gorszej sytuacji porty polskie.

Szansą dla naszych portów jest możliwość obsługi planowanej w pobliżu Pasewalku fabryki samochodów koncernu Toyota. W tym przypadku władze przygranicznych rejonów Niemiec i Polski oraz przedstawiciele ZMPSiŚ S.A. prowadzą wspólna politykę informacyjno-promocyjną, aby fabryka powstała właśnie w tym miejscu. Skorzystałyby na tym zarówno coraz bardziej wyludniające się i znajdujące się w coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej rejony wschodnich Niemiec oraz położone po naszej stronie granicy firmy, oferujące różnego typu usługi dla fabryki. O gotowości współpracy zarówno na etapie inwestycji, jak i po jej zakończeniu zapewniali niemieckich partnerów przedstawiciele ZMPSiŚ S.A.