Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Skład zarządu ZMPSiŚ SA bez zmian

Na posiedzeniu w dniu 11.04.2007 Rada Nadzorcza Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu-Dyrektora Naczelnego, Członka Zarządu- Dyrektora ds. Finansowych, Członka Zarządu- Dyrektora ds. Rozwoju Portów, Członka Zarządu- Dyrektora ds. Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Portów, Członka Zarządu -Dyrektora ds. Marketingu.

Termin składania ofert upłynął 21.03.3007. Do postępowania kwalifikacyjnego zgłosiło się 12 kandydatów. Na posiedzeniu w dniu 28.03.2007 Rada Nadzorcza odrzuciła dwie oferty, ponieważ nie spełniały wymogów formalnych. Jedna osoba wycofała się.

Do rozmów kwalifikacyjnych w dniu 11.04.2007 przystąpiło 9 osób.

Po wysłuchaniu wszystkich kandydatów Rada Nadzorcza wyłoniła na następną kadencję zarząd w składzie:

Janusz Catewicz - Prezes Zarządu- Dyrektor Naczelny, Anna Grabowska-Pieśla- Członek Zarządu -Dyrektor ds. Finansowych, Władysław Lisewski- Członek Zarządu-Dyrektor ds. Rozwoju Portów, Kazimierz Drzazga- Członek Zarządu-Dyrektor ds. Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Portów, Piotr Jania-Członek Zarządu- Dyrektor ds. Marketingu.

Wojciech Sobecki
rzecznik prasowy