Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

SYSTEM KONTROLI IMPORTU ICS

Służba Celna informuje od 01.01.2010 obowiązuje System ICS - System Kontroli Importu. Przepisy rozporządzenia nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny wprowadziły nowe regulacje m.in. w zakresie zasad wprowadzania towarów na obszar celny Wspólnoty, mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa obrotu towarowego realizowanego pomiędzy krajami UE a krajami trzecimi.

Na podstawie danych zawartych w przywozowych deklaracjach skróconych, zharmonizowanych na poziomie wspólnotowym w załączniku 30A do ww. rozporządzenia nr 1875 2006, organy celne przeprowadzą analizę ryzyka pod kątem ochrony i bezpieczeństwa towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty.
Przywozowe deklaracje skrócone będą składane drogą elektroniczną, a obsługę przedmiotowych dokumentów zapewni System Kontroli Importu (ICS). System ten umożliwi elektroniczną wymianę komunikatów pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem celnym, a także wymianę komunikatów pomiędzy samymi urzędami celnymi na poziomie wspólnotowym.

Wprowadzony zostaje obowiązek składania przywozowych deklaracji skróconych, które powinny być składane przed wprowadzeniem towarów na terytorium UE. Deklaracje składane są drogą elektroniczna, w postaci plików xml przesyłanych do systemu informatycznego ICS.

Korzystanie z funkcjonalności systemu ICS będzie w Polsce obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2011 roku.
System ICS nie zastępuje innych systemów celnych (takich jak np. system Celina), jest on osobnym systemem pełniącym odrębne funkcje. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, zapewnienie podstawy dla analizy ryzyka oraz przeprowadzanie szybszych i lepiej ukierunkowanych kontroli celnych przez Służbę Celną.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami zamieszonymi na stronach Służby Celnej.

http://www.mf.gov.pl/index.php?dzial=1922&wysw=2&const=2