Oferta Twój wybórOptymalne rozwiązanie

Informacje Komisji

Szczecin, dnia 18 października 2021

Komisja prowadząca postępowanie mające na celu zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej o korzystanie z nieruchomości zlokalizowanej w granicach portu morskiego w Świnoujściu przeznaczonej na prowadzenie terminalu kontenerowego zgodnie z koncepcją zaproponowaną i zrealizowaną przez korzystającego informuje, że na podstawie pkt III.7 lit.a pkt (iv) Procedury postępowania (https://ww.port.szczecin.pl/pl/oferta/glebokowodny-terminal-kontenerowy/zaproszenie/) Komisja postanawia dopuścić do udziału w II etapie Postępowania następujących Uczestników Postępowania, którzy złożyli Zgłoszenia do upływu terminu składania Zgłoszeń wskazanego w pkt XVI.1 Procedury:

1. AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Nowy Świat nr 6/12, 00-400 Warszawa;
2. BALTIC GATEWAY LTD z Wielkiej Brytanii adres siedziby: Rolleston House, Bridge Street,  Horncastle, Linconshire, England LN9 5HZ;
3. DEME CONCESSIONS NV Scheldedijk 30, Haven 1025, Zwijndrecht, Belgia.

-----------------------------

Szczecin, dnia 1 października 2021

Komisja prowadząca postępowanie mające na celu zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej o korzystanie z nieruchomości zlokalizowanej w granicach portu morskiego w Świnoujściu przeznaczonej na prowadzenie terminalu kontenerowego zgodnie z koncepcją zaproponowaną i zrealizowaną przez korzystającego informuje, że  do upływu terminu ustalonego w pkt XVI.1 Procedury tego postępowania (https://ww.port.szczecin.pl/pl/oferta/glebokowodny-terminal-kontenerowy/zaproszenie/) wpłynęły zgłoszenia od trzech Uczestników Postępowania. Komisja przystąpiła do weryfikacji wymogów formalnych oraz treści zgłoszeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym i po zakończeniu tej części prac, w terminie ustalonym w harmonogramie toczącego się postępowania, sporządzi i opublikuje wykaz Uczestników Postępowania dopuszczonych do II etapu postępowania.