Porty Światowy standard usług

Zasady wstępu

W celu zapewnienia właściwej organizacji systemu kontroli dostępu do obiektów portowych w Szczecinie i Świnoujściu administrowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., mając na uwadze rozwiązania wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 15 kwietnia 2011 r. w sprawie środków i metod kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich (DZ. U. z 2011 r., Nr 93, poz. 539) z dniem 01 grudnia 2016 r. została wydana Zarządzeniem Prezesa ZMPSiŚ S.A. nowa "Instrukcja Przepustkowa" (do pobrania wraz załącznikami zamieszczonymi poniżej).