Porty Światowy standard usług

Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych

Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za grudzień i 12 miesięcy 2009 roku.

tys.ton
Lp.
Grupa towarowa
Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym
 % %
Wykonanie za 2008 rok
Wykonanie za 2009 rok
grudzień
12 m-cy
grudzień
12 m-cy
5:3
6:4
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Węgiel
604,6 
 5 463,7
682,0 
4 219,7
112,8 
77,2 
2. Ruda
32,6 
1 456,6
37,7 
610,8 
115,6 
41,9 
3. Inne masowe
157,5 
2 506,4
172,4 
1 994,7 
109,5 
79,6 
4. Zboże
99,5 
1 129,1 
117,2 
1 615,5 
117,8 
143,1 
5. Drewno
0,0
45,2
0,3 
12,1
0,0 
26,8 
6. Drobnica
518,2 
7 859,4
574,8 
7 096,1
110,9 
90,3
    w tym
 
drobnica promowa
301,6
    4 916,1
364,9
  4 746,7
121,0
96,6
7. Ropa i przetwory
69,3 
755,5
69,7 
948,8 
100,6 
125,6 
Razem obroty  w portach w Szczecinie i Świnoujściu
1 481,7 
  19 215,9
1 654,1 
  16 497,7 
111,6 
85,9 
Źródło: opracowanie własne Sekcji Analiz i Prognoz