Spółka Stawiamy na rozwój

Klaster Morski Pomorza Zachodniego

Klaster Morski Pomorza Zachodniego skupia przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu, których przedmiot zainteresowania stanowi gospodarka morska. Misją Klastra jest zbudowanie trwałych więzi i wypromowanie nowego wizerunku zintegrowanego i innowacyjnego środowiska interesów morskich. Organizacja została powołana do życia w 2011 r.

Kontakt:

Klaster Morski Pomorza Zachodniego
Sekretariat Techniczny
Polskie Terminale S.A.
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
tel. 91 430 85 03
e-mail: biuro@klastermorski.com
http://klastermorski.com/