{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Kalendarium1950

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Zarząd Portu Szczecin wraz z Biurem Portowym Świnoujście

1955

Utworzenie Oddziału Przeładunkowego Świnoujście

1964

Uruchomienie połączenia promowego z Ystad

1964-1973

Budowa bazy węglowej w Świnoujściu

1973-1980

Budowa specjalistycznej bazy surowców chemicznych w Świnoujściu

1974-1986

Budowa specjalistycznej bazy węglowo-rudowej w Świnoujściu

1977

Przekazanie bazy promowej w Świnoujściu do PŻB

1982

Zmiana nazwy Zarząd Portu Szczecin na Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście

1991

Rozpoczęcie procesu prywatyzacyjnego

– przekształcenie w Jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa

– utworzenie spółek przeładunkowych

1998

Zawiązanie Spółki Akcyjnej Zarząd Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście

2000

Inkorporacja dotychczasowej spółki Zarząd Portu Szczecin-Świnoujście SA przez Zarząd Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście SA

2001

Zakupienie Bazy Promowej Świnoujście przez ZMPS-Ś SA;

Zmiana nazwy na Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

2003

Uruchomienie Granicznego Punktu Kontroli Weterynaryjnej na terenie portu w Szczecinie;

Oddanie do eksploatacji nowej wywrotnicy wagonowej na Basenie Górniczym

2005-2007

Budowa infrastruktury dla Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego w porcie w Szczecinie; inwestycja realizowana z funduszy unijnych w ramach SPOT

2006-2008

Budowa infrastruktury portowej dla bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie; inwestycja realizowana z funduszy unijnych w ramach SPOT

2006

Decyzja o budowie terminalu gazowego w porcie w Świnoujściu;

Rozpoczęcie inwestycji Budowa infrastruktury portowej na Półwyspie Katowickim;

Zakończenie przebudowy nb. Górników w porcie w Świnoujściu

2007

Zakończenie procesu zbycia udziałów posiadanych przez ZMPSiŚ SA w spółkach eksploatacyjnych (ostateczne rozdzielenie sfery eksploatacyjnej od sfery zarządzania)

2010

Rozpoczęcie budowy nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu; inwestycja współfinansowana przez Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej

2011

Rozpoczęcie przebudowy infrastruktury drogowej i kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu; inwestycje realizowane w ramach POIiŚ 7.2.;

Uzyskanie certyfikatu ISO przez ZMPSiŚ SA

2012

Rozpoczęcie budowy stanowiska promowego nr 1 na terminalu promowym w Świnoujściu - inwestycja współfinansowana z funduszy unijnych;

Rozpoczęcie rozbudowy infrastruktury w pn. części Półwyspu Ewa w porcie w Szczecinie - inwestycja współfinansowana ze środków unijnych;

Otwarcie terminalu kwasu siarkowego na Płw. Katowickim w porcie w Szczecinie;

Rozpoczęcie działalności terminalu zbożowego w porcie w Świnoujściu

2014

Zakończenie inwestycji pn. Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu;

Uruchomienie nowej linii promowej TT Line między Świnoujściem a Trelleborgiem;

Otwarcie  terminalu dla obsługi metali żelaznych i nieżelaznych w porcie w Szczecinie;

Wybór nazwy nowego nabrzeża do rozładunku LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu - Nb. Kapitańskie

Uruchomienie procedury wykupu akcji pracowniczych ZMPSiŚ S.A.