{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

SpółkaZarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jest podmiotem powołanym Ustawą o portach i przystaniach morskich z dn. 20 grudnia 1996r. do zarządzania portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej: w Szczecinie i Świnoujściu.

Przedsiębiorstwo ma charakter użyteczności publicznej, a zakres jego działalności gospodarczej został ściśle określony w Ustawie i obejmuje:

Źródłami przychodów podmiotu zarządzającego są:

Przychody z działalności Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przeznacza na: budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej, realizację innych zadań wynikających z przedmiotu jego działalności oraz pokrycie jego bieżących kosztów utrzymania.

Zakresem swej działalności Spółka Akcyjna objęła więc administrowanie portem, nie wchodząc w sferę działalności eksploatacyjnej na terenach portowych, których jest gospodarzem, jak również znajdujących się tam obiektów infrastruktury.

Funkcje eksploatacyjne związane z wykonywaniem usług portowych zostały w całości przejęte przez spółki eksploatacji portu.